...ยินดีต้อนรับสู่เว็บบล็อก กิจกรรมชุมนุมวิชาการ กลุ่มกิจกรรพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนถาวรานุกูล จังหวัดสมุทรสงคราม...